Priser

Vi är anslutna till Försäkringskassan och vi tillämpar till stor del Försäkringskassans referenspriser.

Om din tandvård uppnår ett referenspris på 3000 – 15 000 kronor =
Försäkringskassan betalar 50 % av referenspriset över 3000 kronor.

Om din tandvård uppnår ett referenspris på 15 000 kronor eller mer =
Försäkringskassan betalar 85 % av referenspriset över 15 000 kronor.


Utöver högkostnadsskyddet får du även ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) enligt nedan:

  • Är du 24-29 år och över 65 år, får du 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år, får du 300 kr per år.

Mer utförlig information om högkostnadsskyddet finns på Försäkringskassans hemsida.

Vid ditt första besök görs en noggrann undersökning där olika behandlingsförslag presenteras. Vid mer omfattande behandlingar lämnas ett kostnadsförslag.

Prisexempel

Behandling Vårt pris
Enytesfyllning, komposit 785 - 925 kr
Flerytesfyllning samma tand, komposit 1195 - 1750 kr
Tandkrona, porslin 5265 - 6815 kr
Tandblekning, båda käkarna inklusive skenor och blekmedel 1995 kr
Bettskena 3850 kr
Rensning och rotfyllning en kanal 3995 kr