Vi är anslutna till Försäkringskassan, vilket betyder att tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd gäller som vanligt hos oss.

Som patient står du själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kr. Efter 3000 kr erhåller du som patient en rabatt från Försäkringskassan
Utöver högkostnadsskyddet får du även ett tandvårdsbidrag (ATB) enligt nedan:

  • Är du 24-29 år, får du ATB 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år, får du ATB 300 kr per år.
  • Är du över 65 år, får du ATB 600 kr per år.

Mer utförlig information om högkostnadsskyddet finns på Försäkringskassans hemsida.

Vid ditt första besök görs en noggrann undersökning där olika behandlingsförslag presenteras. Vid mer omfattande behandlingar lämnas ett kostnadsförslag.

Prisexempel på några av de vanligaste behandlingarna:

Behandling Vårt pris
Undersökning ny patient  (ATB används) 199 kr
Tandblekning, båda käkarna 1995 kr
Akut undersökning från 430 kr
Tandhygienistbehandling från 995 kr
Fyllningar från 785 kr
Rotbehandling från 3995 kr
Laboratorieframställda kronor från 5430 kr